Hvad er forskellen?

Børnepasning er ikke kun et spørgsmål om at få børnene "parkeret", mens mor og far er på arbejde. Det er også et spørgsmål om holdninger til opdragelse og kvalitet i pasningen.

Forskellen på kommunal dagpleje og privat dagpleje:


En privat dagplejer har ikke en fast løn. Lønnen aftales mellem "forældre" og dagplejer. Der er stor forskel på både prisen og reglerne i de forskellige dagplejehjem.

Du får stor tilskud af kommunen til privat dagpleje, hele 75% af det du betaler for pladsen, får du tilbage igen.
Dog kan du max få 5735,- kr. tilbage (per måned) af kommunen i 2017.

Der gennemføres 4 uventede opsyn (besøg) hos den private dagplejer. Det er en fra kommunens dagpasnings-kontor (tilsynspædagog) som kommer. Han/hun skal  holde øje med, om børnene trives og udvikles som de skal og bør. (Vores sidste "kontrol-besøg" var den 14.8.2017.)

Den private dagplejer får ingenting af kommunen til pasning af børnene, alt betaler hun selv, feks. barnevogne, højstole, legetøj, sikkerhedsudstyr som trappegitter osv.

Men det er så dagplejeren som bestemmer, hvad der skal ske i hverdagen, hvad pladsen koster, om det er med eller uden mad og frugt. Om hun vil i legestue, på tur, og alt det der. Hun bestemmer selv åbne-lukketid, men må også selv finde børn at passe, det hjælper kommunen ikke med.

Den private dagplejer selv er ansvarlig for at indkræve sin løn for pasning af dagplejebørn.
Kommunen blander sig ikke i pengesager mellem dagplejer og forældre. Ligesom de ikke blander sig i ferie osv.


Privat Dagpleje er et tilbud, der kan sammensættes efter jeres behov for børnepasning, og giver nogle fordele som:

- Fleksible pasningstider
- Trygt pasningsmiljø
- Mindre smitterisici
- Mindre stress i en travl hverdag


Jeg sætter dagsordenen. Jeg er ikke bundet af et reglement (som i den kommunale dagpleje), men kan imødekomme forældrenes og børnenes behov.

Forældrene og jeg "vælger" hinanden, hvilket jeg har oplevet som værende meget positivt, både for forældrene og migselv. Efter nogle "møder" kender jeg til forældrenes behov, og de har et dækkende billede af hvad de kan forvente hos mig!OBS.: Barnet har selvfølgelig ret til hjælp af fysioterapeut, talepædagog mm. hvis der er behov - selvom barnet er i privat dagpleje versus kommunal dagpleje.


OBS: I kommunens info-materiale står der, at der ikke ydes tilskud, hvis man holder barsel på barnet. Dog er det kutyme i Sønderborg kommune at forældrene må bruge de sidste 4 uger af deres barsel til selve indkøring, hvor der også gives fuld tilskud.