Pædagogiske læreplaner

I henhold til Dagtilbudsloven skal der i dagplejen arbejdes med pædagogiske læreplaner.

Dagplejeren skal nå rundt om emnerne:

1. personlig udvikling
2. sociale kompetencer
3. krop og bevægelse
4. sprog
5. naturen og naturfænomener
6. kulturelle udtryksformer og værdier