Personlig udvikling

I det lille nære dagplejemiljø med en voksen og en lille børnegruppe er der gode muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Der lægges især vægt på at støtte barnets selvopfattelse og selvværd.
 
Mål:

• Styrke barnets selvværd og selvtillid
• Børnenes forskelligheder respekteres
• Anerkendelse og tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer
• Barnet skal opleve sig selv som en værdifuld deltager i fællesskabet
• Begynde renlighedstræning når barnet er klar 

 Hvordan gør jeg:

• Giver støtte, opmuntring og ros
• Ser det enkelte barn
• Stiller krav til det enkelte barn
• Være sammen på en respektfuld og anerkendende måde
• Have indlevelse og rumme barnets følelse
• Være en tydelig voksen
• Byde barn og familie velkommen hver dag
• Lytte til og tale med barnet
• Skabe rammer for legen
• Den voksne tager ansvaret for samspillet
• Støtter barnet, i samarbejde med forældrene, omkring renlighedstræning
  
Jeg er på rette vej 

Når børnene:

• Kan sige til og fra
• Kan tage initiativ
• Er blevet selvhjulpne ved f.eks. spisning, af- og påklædning og bevidste om renlighed
• Tror på sig selv og kan afprøve nye ting
• Har en oplevelse af at ”jeg er mig”
• Kan udtrykke deres følelser

Når jeg som dagplejer:

• Viser arbejdsglæde og engagement
• Tænker og handler positivt
• Handler, når jeg oplever mistrivsel hos et barn
• Ikke er bange for at spørge fagfolk til råds
• Er tydelig omkring mine egne grænser
• Kan bede om hjælp, når jeg har brug for det
• Ser muligheder i stedet for begrænsninger