Sprog

I dagplejen skal der både tales, lyttes og stilles spørgsmål. Det er vigtigt, at børn får mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer og blive støttet i at udvikle deres ordforråd.
 
Mål:

• Barnet kan udtrykke sig på mange forskellige måde
• Barnet udvikler et personligt sprog
• Barnet skal støttes i sprogligt at kunne skabe kontakt og forståelse
• Skabe glæde, omkring det at bruge sproget
• Barnet udvikler og tilegner sig sproget gennem hverdagens aktiviteter 

Hvordan gør jeg:

• Sætte ord på det man gør, f.eks. når der skiftes og pusles, når der tages tøj af og på, når der spises og gås tur
• Støtte barnet i at bruge sproget
• Læse bøger, rim og remser
• Opsøge og fastholde øjenkontakt med barnet
• Have nærvær i samværet med det enkelte barn
• Give barnet tid til at udtrykke sig
• Gennem sang og musik lære barnet at udtrykke sig på forskellige måder
 
Jeg er på rette vej 

Når børnene:

• Udvikler et personligt sprog, verbalt & nonverbalt
• Synes det er sjovt at lege med lyde, sprog & udtryksformer
• Selv bruger sanglege, rim og remser
• Løbende udvikler et større og mere nuanceret ordforråd
• Kan bruge sproget til at sætte personlige grænser

Når jeg som dagplejer:

• Har et nuanceret personligt sprog, herunder mimik og kropssprog
• Understøtter børnenes leg med legelyde, stemninger og benævnelser
• Er god til at lege med sproget og skabe opmærksomhed med det
• Er bevidst om hvornår jeg skal tie stille og hvornår jeg ikke skalTRAS:

Jeg har i øvrigt bestilt TRAS-skema, - vejledning og -håndbog.

TRAS står for Tidlig Registrering Af Sprogudvikling og er et pædagogisk værktøj til at følge barnets sprogudvikling over en tid, så det sikres, at en forsinket sprogudvikling bliver opdaget og udredt tidligt.

Materialet består af en håndbog, et skema som farvelægges og en vejledning.
Det er et materiale, der registrerer samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, udtale og sprogbrug hos børn fra 2 til 5 år.