Dokumentation og evaluering

Dokumentation er når dagplejerne dokumenterer overfor forældrene at der arbejdes med, og efter læreplaner.

Jeg fortæller hver dag kort forældrene om barnets dag i dagplejen, herunder om hvad barnet har spist, hvor længe det evt. har sovet, almen tilstand, små episoder fra dagen der gået. Bl.a. bruges der en kontaktbog til dette formål.

Der kan ikke informeres for meget om barnets dagligdag i dagplejen i forhold til forældrene. Ligeledes kan fotografier, optræden og udstillinger også bruges som dokumentation.

Jeg tager mange billeder af vores dagligdag og de forskellige aktiviteter og udflugter - og min hjemmeside bliver opdateret næsten dagligt med aktuelle indlæg, så forældrene kan følge med i barnets dag i dagplejen.

Når der arbejdes med de pædagogiske læreplaner, fortælles forældrene om de forskellige aktiviteter og metoder, der har været anvendt, således at forældrene har mulighed for at følge op overfor barnet i forhold til de pågældende aktiviteter og eventuel komme i dialog med barnet om det, der er foregået i dagplejen.

Planlagte aktiviteter skrives i barnets kontaktbog eller på hjemmesiden. Desuden orienterer jeg hver gang der har været en dagplejepædagog på besøg/tilsyn og orienterer forældrene om indholdet af besøget, hvis det har relation til deres barn.