Privat Pasningsordning

Sygdom m.m.

Når barnet er syg:

Bliver jeres barn syg, vil jeg meget gerne have besked, så hurtigt som muligt og helst inden kl. 7.30, så jeg kan planlægge vores dag.

Et sygt barn hører helst hjemme hos mor og far, hvor det kan få den rigtige kærlige omsorg, pleje, ro og opmærksomhed, og ikke i en dagpleje med larm og andre børn, som også evt. bliver udsat for smitte.

I egen interesse bør der tegnes en ulykkesforsikring på eget barn.Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. 

Det kan være vanskeligt for forældrene at få arrangeret pasning af deres syge barn. Nogle forældre vælger at løse problemet ved at give deres syge barn paracetamol om morgenen, inden det afleveres i daginstitutionen/dagplejen. Men et barn bliver ikke raskt, når det får paracetamol. Hvis et barn møder i dagpleje uden at være helt raskt, har det på grund af nedsat modstandskraft en større risiko for at pådrage sig en anden sygdom, og barnet vil kunne smitte de andre børn i dagplejen. Det er synd både for barnet og for de andre børn i dagplejen.

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i dagpleje, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at barnet må komme i dagplejen, når det er raskt. Barnet er raskt, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. 

nærmere information: 

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/boern/sygdomme/diverse/boernehave-syge-boern/

Medicin (som f.eks. penicillin eller øjendråber) gives kun hvis det er lægeordineret.

Bliver barnet syg i løbet af dagen i dagplejen, kontakter jeg selvfølgelig mor og/eller far, så barnet kan hentes.

Når jeg er syg:
       

Når jeg er syg, vil dagplejen som udgangspunkt være lukket.

Der er en vikar som er tilknyttet pasningsordningen: Hanne Vedel Heiss - hun træder til, hvis jeg f.eks. skal til læge eller lign.