Privat Pasningsordning

Opsigelsesvarsel

Der er gensidigt opsigelsesvarsel på 2 måneder for både børnepasser og forældre til den sidste hverdag i måneden - medmindre der er angivet andet i kontrakten.

Kontrakten er bindende og der kan tidligst opsiges den måned hvor barnet skal starte i dagplejen.

Opsigelsen skal ske skriftligt.