Privat Pasningsordning

Forældresamarbejde

Det betyder meget for barnets trivsel, at der er en god kontakt mellem forældre og dagplejer. Derfor sætter jeg den daglige kontakt højt.
Udover den mere uformelle samtale, som foregår i garderoben, på legeværelset eller på legepladsen, kan både forældre og mig have behov for at tale sammen om mere personlige emner, der vedrører barnets hverdag i dagplejen. En sådan samtale skal og kan jeg altid finde tid til ved behov.
Vær aldrig bange for at spørge til dagplejens praksis. Skjult utilfredshed og kritik hjælper ikke dit barn. Spørg åbent til det, du ikke forstår.

Jeg prøver på at være åben overfor forældrene, ved at fortælle om oplevelser med børnene. Gennem åbenhed skabes tillid. Ved den daglige snak ser jeg gerne, at I også fortæller om barnets trivsel derhjemme, og om eventuelle forandringer.

Hvert barn får desuden en "kontaktbog", hvor I som forældre kan meddele om barnet f.eks. har spist morgenmad, sovet dårligt etc. og hvor jeg kan skrive kort om barnets dag. Det kan være et godt hjælpemiddel, når der ikke er særlig meget tid om morgenen, når barnet skal afleveres eller senere på dagen, når barnet skal hentes.