P.t. er der 5 børn i dagplejen:

Laura, Johannes, Freja, Johan og Kristian

Johannes stopper i dagplejen den 31.10.2021. Javier overtager hans plads til 1.11.2021

næste ledige plads: 1.6.2022