Privat Pasningsordning

Indkøring

God start

Overgangen fra hjemmet til dagpleje, kan opleves som en periode, der spænder fra en spændende udfordrende tid til en skræmmende oplevelse, hvor barn og familie skal vænne sig til nye mennesker, omgivelser og ikke mindst til en helt ny hverdag.

De fleste forældre ser med en vis uro frem til, at deres barn skal introduceres til at starte i vuggestue eller dagpleje. Uroen kan knytte sig til en række forskellige forhold. I mange tilfælde er det første gang, at barnet skal være væk fra det trygge hjem og passes af andre i længere tid. Det indbefatter, at man som forældre må give slip på barnet og overlade det til mennesker, man ikke kender særligt godt.

En indkøring er ikke kun for barnets skyld. Det er jo også mor og far, der "starter" i dagpleje. Det er en stor tillidserklæring at overlade sit barn til fremmede, og min opgave er bl.a. at sørge for at I føler Jer trygge i situationen.

En god begyndelse i dagplejen er guld værd for et trygt liv hjemmefra. For at lette overgangen til den nye hverdag er det en god idé at overveje og afklare valget af pasningsform, og hvordan indkøringen skal foregå.

I det hele taget er det vigtigt for dit barns tryghed at bygge bro mellem de to verdener, der nu bliver den lilles virkelighed: hjem og familie på den ene side og dagplejen på den anden.

Indkøring i dagpleje

Den bedste start sikres ved at forberede sig godt. Brug tid på at besøge dagplejen. Spørg løs. Des mere tryg I som forældre er, jo nemmere er det at aflevere barnet. Vis barnet at du er tryg ved de voksne, for derved vil barnet have lettere ved at acceptere vilkårene. Lyt til og vær derfor opmærksom på dine følelser. Dit barn fornemmer, hvordan du har det og reagerer derpå. En vigtig forberedelse for forældrene er, at være klar til at give slip på deres barn. Selv verdens bedste pædagog, eller dagplejer, kan ikke gøre barnet trygt, hvis forældrene ikke er klar til at give slip på deres barn.

Sæt tid af

For både forældre og barn er det første farvel svært! Sæt derfor god tid af til indkøring. Når barnet indkøres, er det helt normalt, at det reagerer med gråd og fortvivlelse. Det har jo endnu ikke fået den erfaring, at mor eller far kommer tilbage igen og henter det. For nogle børn kan det tage adskillige uger at falde til - men som tommelfingerregel må der ikke gå mere end 4 uger. I så fald bør man overveje, om det er det rigtige sted for barnet, Tag pædagogen/dagplejeren med på råd.
Gå, når du har besluttet dig - også selv om dit barn er ked af det. Gråden stopper ofte, når forældrene er ude af syne. Ring evt. og forhør dig. Øv jer, før barnet starter i pasning ved at sige farvel og goddag til barnet, når en af jer går. Skal den ene ned at handle, er det en god idé at træne ved at sige "farvel, mor skal ned at handle, jeg kommer snart igen etc".
Fortæl dagplejen om dit barn. Hvad kan dit barn lide og ikke lide? Hvordan oplever du dit barn? Er der særlige ritualer eller kendetegn? Hvordan er dets temperament? Er der særlige hensyn, f.eks. allergi hos barnet eller i familien?
Det er vigtigt, at barnet får tryghed gennem en fast rutine i indkøringsforløbet. Hverdagen for et lille barn skal helst være forudsigelig. Efter den første uge, og i hele indkøringsperioden, bør barnet derfor helst afleveres og hentes samme tid hver dag. For at opnå en fast rutine er det en god idé, at barnet kommer i dagplejen dagligt i indkøringsperioden.