Privat Pasningsordning

Pædagogik

At give tryghed og omsorg anser jeg som det mest vigtige i det pædagogiske arbejde indenfor privat børnepasning af småbørn.

Barnet skal kunne stole på den voksne og befinde sig godt og trygt ved den daglige rytme og de andre børn. Herved er der et solidt grundlag for aktiviteter.
Derudover er det vigtigt, at der er indhold i barnets hverdag. Det skal være sjovt og rart at være i dagplejen, og det er de voksnes opgave at skabe rammer, hvor det enkelte barns individualitet og leg bliver tilgodeset.

Målsætning er - i samarbejde med forældrene - at skabe en tryg og stimulerende hverdag for børnene, hvor de gennem leg og andre aktiviteter kan udvikle sig socialt, intellektuelt, motorisk, og følelsesmæssigt. Jeg lægger stor vægt på at give det enkelte barn nærkontakt og omsorg, og på at gøre dagligdagen både genkendelig og oplevelsesrig.  

Den sociale forståelse tilegner børnene sig ved at lære både at lytte til og tage hensyn til hinanden, ved at hjælpe og trøste hinanden og ved lære om normer for medmenneskeligt samvær, om livsværdier og om ”grænser”. Det er vigtigt, at børnene begynder at kunne handle selvstændigt. Dette udvikles ved at lade dem indgå i dagligdags opgaver, f.eks. ved at gøre dem selvhjulpne, at lære dem at klare konflikter og at stimulere deres trang til at udforske omgivelserne. 

Gennem gentagelser og ritualer, som f. eks. når børnene skal puttes til middag, skabes der en god og genkendelig hverdag. 

Jeg præsenterer børnene for en vifte af udfordringer, som f.eks. de fysiske på legepladsen, og de sociale, hvor de tilegner sig gruppens spilleregler og oplever at være en del af et forpligtende fællesskab. Det opmuntrer børnene til at udvikle færdigheder og selvstændighed, og styrker deres selvværd.